GPS

Tjele maskinstation har igennem mange år haft fokus på præcisionsjordbrug og siden 2008 anvendt autostyring.

I 2010 var der efterspørgsel på faste kørespor i 9m bredde.

Dette synes vi kunne bringe nogle nye udfordringer og teknologi til maskinstationen og medarbejdere.
Derfor har vi i dag en maskinpark, som både bruges i traditionelle og præcisionsmæssige markbrug og til markbrug med 9m faste kørespor.

Dette har medført at vores engagerede medarbejdere har og tilegner sig stor viden og erfaring både ved de daglige opgaver og ved at deltage i kurser omkring præcision m. autostyring og faste kørespor.

Som GPS udstyr har vi valgt Topcon RTK med en nøjagtighed på 1-2cm.

Autostyring og faste kørespor på 9m anvendes til mange opgaver bla. ved udbringning af gylle, udkørsel af møg, såning af majs, skårlægning og sammenrivning af græs, ensilering af græs og majs samt mejetærskning og sammenrivning og spredning af halm.

Fordele ved autostyring:

  • Mister og overlap undgås ved alle opgaver
  • Mejetærskeren kan konstant køre med fuldt skærebord
  • Reduktion af kørselstiden og forlængelse af arbejdsdagen samt mindre belastende for chaufføren
  • Faste kørespor i græsmarker giver højere udbytte
  • Faste kørespor giver mere løs jord som er bedre til at optage vand, hvilket mindsker erosion
  • Løs jord gør organisk kvælstof lettere tilgængeligt for planterne.